Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu
Jungtinės magistrantūros studijos
 
EN  |    LT

Jungtinės Socialinio darbo su vaikais ir jaunimu magistrantūros studijos

Jungtinės Socialinio darbo su vaikais ir jaunimu magistrantūros studijų programos tikslas  -  parengti aukštos asmeninės ir profesinės kompetencijos socialinio darbo magistrus, gebančius tarpkultūriniame lygmenyje dirbti su vaikais ir jaunimu, atlikti mokslinius tyrimus, analizuojant vaikų ir jaunimo socialines problemas; organizuoti socialinį darbą ir paslaugų teikimą, ieškant efektyviausių šių problemų sprendimo būdų, nuolat reflektuoti, vertinti savo profesinę veikla ir numatyti šios veiklos tobulinimo galimybes. Programos turinys parengtas atsižvelgiant į siekį padidinti kiekvieno galimybes mokytis visą gyvenimą ir studijuoti kartu skirtingoje kultūrinėje ir akademinėje aplinkoje.

Ši magistrantūros studijų programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos socialinio darbo specialistus, turinčius suformuotus mokslinio analitinio darbo įgūdžius ir gebančius kūrybiškai taikyti, vertinti ir plėtoti įvairias socialinio darbo strategijas, siekiant tvaraus pokyčio užtikrinant aukštos kokybės socialines paslaugas vaikams ir jaunimui.

Vienas iš svarbiausių šios programos privalumų – jungtinės studijų programos metu sudarytos sąlygos studentams studijuoti tarptautinėje grupėje ir dirbti su užsienio šalių  dėstytojais, turinčiais skirtingų socialinio darbo su vaikais ir jaunimu praktinių bei mokslinio tiriamojo darbo kompetencijų bei patirties. Taigi, studentai turės unikalią galimybę semtis patirties iš užsienio šalių  dėstytojų, atlikti praktiką Europos sąjungos šalyse (Latvija, Portugalija, Ispanija ir kt.) ir perimti tų šalių socialinio darbo su vaikais ir jaunimu gerąją patirtį.


Mykolo Romerio Universitetas (MRU) - viešoji įstaiga, tarptautinė aukštoji mokykla Šiaurės Europoje, kasmet sulaukianti didelio būrio kūrybingo ir intelektualaus jaunimo. Siekdamas būti paslankus ir imlus pokyčiams, gyvybingas savo studijų turiniu ir forma, kryptingas ir nuoseklus moksline veikla, Mykolo Romerio universitetas ugdo visapusišką asmenybę - brandų, verslų, savarankišką ateities lyderį, pilietį, puoselėjantį lietuviškąją tapatybę. 

Rīga Stradiņš Universitetas (RSU) yra atviras naujiems iššūkiams, kūrybingiems žmonėms bei naujoms idėjoms kurios gali užtikrinti aukščiausią kokybę. RSU yra modernus, prestižinis universitetas pripažintas Europoje ir pasaulyje sveikatos priežiūros ir socialinių mokslų srityje. RSU universiteto statusą įgijo 2002 m., tačiau jo istorinės šaknys nukelia į Rygos Medicinos Institutą, įkurtą 1950 metais Latvijos universiteto Medicinos fakulteto pagrindu.