Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu
Jungtinės magistrantūros studijos
 
EN  |    LT

Dėstytojai

Vardas, pavardė

Pareigos

Studijų dalykas

Dėstymo patirtis
(metai)

Leta Dromantienė

Prof., dr.

Lyginamoji Europos sąjungos politika

Magistro baigiamasis darbas

20

Vida Gudžinskienė

Prof.,dr.

Jaunimo tarpkultūrinė komunikacija

Magistro baigiamasis darbas

22

Valdonė Indrašienė

Prof., dr.

Magistro baigiamasis darbas

23

Jolanta Pivorienė

Prof..dr.

Socialinio darbo tyrimų metodologija

Magistro baigiamasis darbas

16

Irena Žemaitaitytė

Prof., dr

Interaktyvūs metodai dirbant su vaikais ir jaunimu Magistro baigiamasis darbas

14

Odeta Merfeldaitė

Doc.dr.

Magistro baigiamasis darbas

20

Ivan Mihailovs

Doc.dr.

Jaunimo tarpkultūrinė komunikacija

Tarpkultūrinė mediacija

Magistro baigiamasis darbas

10

Inga Millere

Doc.dr.

Vaikų ir jaunimo elgesio biopsichosocialiniai aspektai

Magistro baigiamasis darbas

15

Alina Petrauskienė

 

Doc.dr.

Profesinė raida ir supervizija socialiniame darbe Vaikų ir jaunimo elgesio biopsichosocialiniai aspektai

Magistro baigiamasis darbas

19

Asta Railienė

Doc.dr.

Vaikų ir jaunimo karjeros valdymas

Magistro baigiamasis darbas

12

Rita Raudeliūnaitė

Doc.dr.

Mokslinė tiriamoji praktika

Magistro baigiamasis darbas

8

 

Ljubova Renemane

 

Doc.dr.

Vaikų ir jaunimo elgesio biopsichosocialiniai aspektai

Magistro baigiamasis darbas

20

Justinas Sadauskas

Doc.dr.

Profesinė raida ir supervizija socialiniame darbe Magistro baigiamasis darbas

7

Daiva Skučienė

Doc.dr.

Tarpkultūrinė mediacija

Magistro baigiamasis darbas

10

Jautrė Ramutė Šinkūnienė

Doc.dr.

Sociokultūrinis skirtingų jaunimo grupių įgalinimas

Magistro baigiamasis darbas

12

Lolita Vilka

 

Doc.dr.

Socialinio darbo teoriniai modeliai

Mokslinė tiriamoji praktika

Magistro baigiamasis darbas

26

Andris Vilks

Doc.dr.

Socialinio darbo tyrimų metodologija

Magistro baigiamasis darbas

20

Raminta Bardauskienė

Lektorė, dr.

Socialinio darbo teoriniai modeliai

Socialinis darbas su šeima

Magistro baigiamasis darbas

12

Ilvija Razgale

 

Lektorė, dr.

Socialinis darbas su šeima

Interaktyvūs metodai dirbant su vaikais ir jaunimu Profesinė raida ir supervizija socialiniame darbe

7

Agata Katkonienė

Lektorė, doktorantė

Sociokultūrinis skirtingų jaunimo grupių įgalinimas

6

Aistė Bartkevičienė

Lektorė, doktorantė

Interaktyvūs metodai dirbant su vaikais ir jaunimu

7