Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu
Jungtinės magistrantūros studijos
 
EN  |    LT

Mykolo Romerio Universitetas

Mykolo Romerio Universitetas (MRU) - viešoji įstaiga, tarptautinė aukštoji mokykla Šiaurės Europoje, kasmet sulaukianti didelio būrio kūrybingo ir intelektualaus jaunimo.

Siekdamas būti paslankus ir imlus pokyčiams, gyvybingas savo studijų turiniu ir forma, kryptingas ir nuoseklus moksline veikla, Mykolo Romerio universitetas ugdo visapusišką asmenybę - brandų, verslų, savarankišką ateities lyderį, pilietį, puoselėjantį lietuviškąją tapatybę. Universitete studijuoja daugiau nei 20.000 studentų, kurių išskirtinis bruožas – rimta motyvacija ir įžvalgumas, renkantis studijas.

Studijų programos yra nuolat atnaujinamos, reaguojant į visuomenės poreikius ir suteikiant jaunimui žinių ir įgūdžių, reikalingų sukurti sėkmingą karjerą.

Mykolo Romerio universitetas skatina tarptautiškumą ir didžiuojasi dalyvavimu Europos ir tarptautinio lygmens tyrimuose. Aktyviai bendradarbiaujama su tarptautinėmis organizacijomis, skatinamas studentų ir dėstytojų judumas, įgyvendinamos ir kuriamos jungtinės studijų programos, leidžiančios studentams įgyti dvigubus ar trigubus diplomus. Universiteto studentai, dėstytojai ir mokslo darbuotojai yrą tapę vientisos tarptautinių studijų bei mokslo sistemos dalimi. Sistemos, kurioje partneriai suinteresuoti tarpusavio sėkme.

Mykolo Romerio universitetas skatina dialogą tarp asmenybių, kurios remiasi tolerancija, išmintimi, pagarba vienas kitam. Neabejojama, kad tokia aplinka prisideda prie kiekvieno tobulėjimo ir gerovės.


Papildoma informacija »