Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu
Jungtinės magistrantūros studijos
 
EN  |    LT

Priėmimo sąlygos

Pretendentai į Programos studijas privalo turėti bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba atitinkamą aukštąjį universitetinį išsilavinimą socialinių mokslų studijų srityje. Studentai taip pat privalo turėti geras anglų kalbos akademiniams tikslams žinias (jų žinių lygis neturi būti žemesnis nei B2/C1 pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis).

Pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymą „Dėl bendrųjų reikalavimų studijų programoms“ No. ISAK-1152, 12/06/2007, 9 punktą, Latvijos aukštojo mokslo įstaigų įstatymą (2011) ir Studijų programų komiteto sprendimą, studentai, neturintys socialinio darbo bakalauro laipsnio privalo baigti papildomas 18 kr. studijas (Socialinio darbo teorija praktika (bendroji dalis), Socialinio darbo metodika (bendroji dalis) ir Socialinis konsultavimas), kad būtų užtikrintas pakankamas žinių lygis ir įgūdžiai sėkmingoms magistrantūros studijoms. Šie reikalavimai taikomi abiejuose programą vykdančiuose universitetuose.

Studentai gali teikti prašymus ir į MRU, ir į partnerio universitetą. Visi kandidatai yra renkami universiteto, į kurį jie teikia prašymus, priėmimo komisijos. Pakviesti kandidatai priėmimo komisijos yra informuojami apie priėmimą į Universitetą, į kurį pateikė prašymą. Kiekvienas išrinktas kandidatas turi patvirtinti apie savo ketinimą studijuoti šioje programoje pasirašydamas studijų sutartį su universitetu. Registracija ir mokestis už mokslą yra reglamentuojami ir nustatomi universiteto, į kuri studentas priimtas. Atsakingi padaliniai tarpusavyje raštu per 2 savaites po priėmimo vykdymo pabaigos apsikeičia informacija apie studentų priėmimą kiekviename universitete.