Socialinis darbas su vaikais ir jaunimu
Jungtinės magistrantūros studijos
 
EN  |    LT

Studijų planas ir dalykai

Studijų dalykas

Kreditų struktūra visų semestrų metu

I

II

III

Viso valandų

Viso kreditų

Valandos

Kreditai

Valandos

Kreditai

Valandos

Kreditai

Privalomieji studijų dalykai

Socialinio darbo teoriniai modeliai

162

6

 

 

 

 

162

6

Socialinio darbo tyrimų metodologija

162

6

 

 

 

 

162

6

Profesinė raida ir supervizija socialiniame darbe

162

6

 

 

 

 

162

6

Interaktyvūs metodai dirbant su vaikais ir jaunimu

162

6

 

 

 

 

 

 

Lyginamoji Europos socialinė politika

 

 

162

6

 

 

 

 

Mokslinė tiriamoji praktika

 

 

162

6

 

 

 

 

Jaunimo tarpkultūrinė komunikacija

 

 

 

 

162

6

162

6

Sociokultūrinis skirtingų jaunimo grupių įgalinimas

 

 

 

 

162

6

162

6

Iš viso privalomųjų studijų dalykų programoje

648

24

486

18

162

6

1296

48

Pasirenkamieji studijų dalykai

Vaikų ir jaunimo elgesio biopsichosocialiniai aspektai

 

 

162

6

 

 

162

6

Vaikų ir jaunimo karjeros valdymas

 

 

162

6

 

 

162

6

Tarpkultūrinė mediacija

 

 

162

6

 

 

162

6

Socialinis darbas su šeima

 

 

162

6

 

 

162

6

Iš viso pasirenkamųjų studijų dalykų programoje

 

 

162

6

162

6

324

12

Magistro baigiamojo darbo rengimas

Magistro baigiamasis darbas

162

6

 

 

 

 

162

6

Magistro baigiamasis darbas

 

 

162

6

 

 

162

6

Magistro baigiamasis darbas

 

 

 

 

486

18

486

18

Iš viso magistro baigiamojo darbo programoje

162

6

162

6

486

18

810

30

Iš viso programoje

810

30

810

30

810

30

2430

90


Papildoma informacija: